Vải dệt PP dạng cuộn (ống/phẳng)
     Vải dệt PP dạng thu cuộn có 2 chủng loại chính là vải dệt ống tròn và vải dệt xẻ 2 bên. Kích thước, chủng loại, màu...
Cuộn vải PP ghép giấy kraft
     Cuộn vải PP tráng ghép giấy là vải dệt PP được tráng ghép với 1 lớp giấy kraft và thu dạng cuộn. Kích thước, chủng loại,...