Hạt nhựa PP (kéo sợi, tráng màng)
     Cung cấp hạt nhựa PP nguyên sinh, chủng loại tráng màng (MI: 20-30), tạo sợi (MI: 3-4) cho ngành bao bì dệt, ép phun ......