Hoạt động sản xuất

04/11/2016

Một ngày lao động hăng say của những người công nhân tại nhà máy Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà